Hydrokolonoterapia

Porównanie Hydrokolonoterapii z płukaniem PEG-ES i z zastosowaniem fosforanu sodu w przygotowaniu jelita do planowanej kolonoskopii: prospektywne, zrandomizowane badanie z zastosowaniem pojedynczej ślepej próby

The American Journal of Gastroenterology

Wrzesień 2006, Tom 101, Numer 9

Joseph J. Fiorito, doktor medycyny, Joan A. Culpepper-Morgan, doktor medycyny, * Scott G. Estabrook, doktor medycyny, Patricka Scofield, dyplomowana pielęgniarka, Victor Usatii, doktor medycyny, Jodi Cuomo, Rp.H. Gastroenterologia, Szpital w Danbury, CT i Hydro Heath, INC, Las Vegas, Nevada.

Cel:

Hydrokolonoterapia jest metodą polegającą na oczyszczeniu jelita grubego poprzez płukanie ciepłą wodą przy pomocy urządzenia kontrolującego temperaturę i ciśnienie obsługiwane przez doświadczonego operatora. Celem tego badania było porównanie skuteczności i reakcji pacjenta na przeprowadzoną jednego dnia hydrokolonoterapię (HYDRO), na płukanie przy użyciu poli(tlenku etylenu) i roztworu elektrolitowego (PEG-ES) i na płukanie z zastosowaniem fosforanu sodu (ASP) u pacjentów, którzy mają być poddani kolonoskopii.

Metody:

Kolejni pacjenci ambulatoryjni skierowani na kolonoskopię zostali losowo przydzieleni do przyjęcia 4 litrów PEG-ES (n = 55), dwóch dawek roztworu fosforanu sodu (n = 52), i zabiegu hydrokolonoterapii (n = 53) w celu przygotowania jelita. Lekarze endoskopiści nie wiedzieli jaką metodę zastosowano. Ogólna jakość przygotowania jelita została oceniona biorąc pod uwagę możliwość wizualizacji prawej, poprzecznej i lewej części jelita. Pacjenci zostali poproszeni o ocenienie przygotowania jelita, biorąc pod uwagę delikatność, wygodę i komfort, za pomocą dobrze ułożonego, zatwierdzonego kwestionariusza. Wyniki zostały poddane analizie przy użyciu testu chi-kwadrat.

Wyniki:

Lekarze endoskopiści ocenili jakość przygotowania prawej części jelita grubego jako dobrą: 62% ASP, 49% PEG-ES, i 92% HYDRO (p < 0,001). Dla poprzecznej części jelita grubego: 80% ASP, 63% PEG-ES, i 100% HYDRO (p < 0,001). Dla lewej części jelita grubego: 84% ASP, 67% PEG-ES, i 98% HYDRO (p < 0,001). Pacjenci ocenili przygotowanie jelita jako delikatne: 87% ASP, 56% PEG-ES, 96% HYDRO (p < 0,001). Pacjenci ocenili przygotowanie jelita biorąc pod uwagę wygodę: 61% ASP, 79% PEG-ES, 98% HYDRO (p < 0,001). Pacjenci ocenili przygotowanie jelita biorąc pod uwagę komfort: 71% ASP, 36% PEG-ES, 94% HYDRO (p < 0,001). Pacjenci zostali zapytani czy zechcieliby zmienić metodę przygotowania jelita przed następną kolonoskopią: 48% ASP, 60% PEG-ES, i 4% HYDRO (p < 0,001).

Wnioski:

Jakość oczyszczenia jelita, ogólna tolerancja, komfort i wygoda były znacznie większe dla HYDRO. W tym badaniu ASP okazało się być lepsze od PEG-ES biorąc pod uwagę te same wartości. Hydrokolonoterapia powinna być obiektem dalszych badań jako realna alternatywa dla PEG-ES i ASP w przygotowaniu jelita do zabiegu kolonoskopii.

Odpowiedz

Skomentuj